خراسان رضوی ، مشهد
09386690612
خراسان رضوی ، مشهد
09386690612

المپیاد اسکرچ 2024

مدت زمان باقی مانده تا شروع المپیاد اسکرچ 2024

0

روز

0

ساعت

0

دقیقه

0

ثانیه
دوره های آموزشی کودکان

مجموعه دارای دو پایگاه آموزشی مجزا کودک و نوجوان

پایگاه کودک
این پایگاه در مهد افق برای کودکان قرار گرفته است
پایگاه نوجوان
این پایگاه دردبستان شهر عارف برای نوجوانان قرار گرفته است